Spotify fortsätter att försöka påverka debatten

Spotify’s ägare och grundare Daniel Ek gick i gårdagens Metro ut med att han vill ”se krafttag mot oetiskt innehåll på nätet”, detta i spåren efter Mr Cool-debatten (artisten MrCool släppte låten ’Knulla barn’ som efter ett enormt mediapådrag fick Spotify att ta bort den). Hans lösning på problemet är att införa en ombudsman som tillhandahar frågor rörande strömningstjänsternas etiska riktlinjer. ”Hellre än att jag ska sitta där och bedöma vad som är stötande”. Och en viss poäng har han i detta. En oberoende ombudsman utan ägarintressen skulle kanske på ett bättre sätt kunna avgöra vad som är etiskt korrekt och legitimt i dagens samhälle.  Men fortfarande ser jag en viss problematik kring detta. Som gammal punkare vet jag ju att stora delar av denna musikaliska genre bygger på att skrämma och uppröra gängse normer. Men samtidigt vet jag inte vad som är det bättre alternativet.

Daniel fortsätter: ”Det jag ser som den perfekta lösningen vore en form av ombudsman, ett etikråd, så att vi kan sprida ut ansvaret. Vi håller på med det, vi pratar med andra plattformar om det, och det är högt upp på min agenda”.

Och självklart är det att strömningstjänsterna måste ta ett större social ansvar, MEN, jag kommer fortfarande vara kritisk till Spotify’s ägare och till deras huvudsakliga syfte med denna till synes behjärtansvärda självkritik. För i samma artikel fortsätter Daniel spy galla (”spy galla” var kanske lite hårt ordval, ”kritisera” kanske blir bättre) över svensk bostads- och skattepolitik. Både borgerliga och Socialdemokratiska regeringar får sin del av kritiken. Men fortfarande, ägarna lobbar aktivt emot en lag som ska förhindra skatteflykt och de gömmer sina tillgångar i skatteparadis med hjälp av snillrika skatteupplägg. Att då samtidigt klaga över att det byggs för få hyresrätter i Stockholm får mig att kvälja. Börja med att betala skatt i Sverige!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *